เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าเล่น สมัครสมาชิก ฝาก - ถอน LINE@

Terms and Conditions

Terms and Conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข) ในการเข้าใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์ ufabettalent.com ผู้ใช้ควรที่จะยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้ และควรทำความเข้าใจอย่างละเอียด เนื่องจากเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้การพัฒนาระบบต่าง ๆ ของทางเว็บไซต์ไปในทางที่ดีขึ้น และเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการให้บริการในระดับเดียวกันทั้งหมด โดยจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยการสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์แห่งนี้จำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นความจริง โดยถ้าหากทางเว็บไซต์ตรวจสอบว่าข้อมูลของผู้เล่นเป็นข้อมูลเท็จ หรือมีอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ทางเว็บไซต์จะสามารถระงับการให้บริการ และลบสถานะบัญชีของผู้เล่นได้ในทันที
  2. ในการนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการมาจัดเก็บ หรือนำไปใช้ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์แห่งนี้ โดยที่ผู้ให้บริการ ufabettalent.com จะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานไปเผยแพร่ หรือส่งต่อให้กับบุคคลอื่น หากไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของบัญชี
  3. ในการเข้าเล่นเกมพนันออนไลน์ รวมไปถึงการชำระเงิน หรือการถอนเงิน และการเข้าใช้งานฟังก์ชันอื่น ๆ ที่อยู่ภายในเว็บแห่งนี้ จะมีเงื่อนไขและข้อบังคับแยกย่อยที่แตกต่างกันออกไป โปรดทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนที่จะเข้าใช้บริการทุก ๆ ครั้ง
  4. หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ufabettalent.com ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในทุก ๆ กรณี ทั้งความเสียหายทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงความเสียหายที่รุนแรงในด้านต่าง ๆ
  5. หากเกิดความเสียหายต่อทางเว็บไซต์ รวมไปถึงการที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อบังคับที่ได้มีการกำหนดไว้ ทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสถานะสมาชิกของท่านได้ในทุก ๆ เวลา
  6. ทางเว็บไซต์แห่งนี้มีสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงเงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆ ได้ในทุก ๆ เวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะมีการอัปเดตเงื่อนไขใหม่ หรือข้อบังคับที่ได้มีการปรับปรุงแล้วให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบในภายหลัง
  7. ระบบการให้บริการต่าง ๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์ ufabettalent.com จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียว โดยที่ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถนำข้อมูลที่อยู่ภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดก็ตามส่งต่อไปยังบุคคลอื่น หรือนำไปเผยแพร่ตามสื่อสาธารณะได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
  8. หากผู้ใช้บริการกระทำความผิดต่อเงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆ ทางเว็บไซต์จะนำข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ตีความตามระบบกฎหมายของประเทศไทย และดำเนินการไต่สวนจากทางเจ้าหน้าที่ โดยผู้กระทำความผิดจะสามารถขัดแย้ง หรือโต้แย้งได้ในภายหลัง
  9. หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อบังคับที่ได้มีการกำหนดไว้เพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ทาง contact@ufabettalent.com
  10. ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ufabettalent.com จะถือว่าถ้ายอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ได้มีการกำหนดไว้ในทุก ๆ ข้อ โดยจะไม่สามารถปฏิเสธการยอมรับข้อใดข้อหนึ่งได้ และไม่สามารถขัดแย้งการยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ในภายหลัง