เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าเล่น สมัครสมาชิก ฝาก - ถอน LINE@

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ได้วางระบบการเก็บข้อมูล ภายใต้ข้อกำหนดของทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ด้วยวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งทางเว็บไซต์มีนโยบายป้องกันการเผยแพร่ข้อมูล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ซึ่งเรากล้ารับประกันเรื่องความปลอดภัย

Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัว)

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซต์ ufabettalent.com ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว ของผู้ที่เข้ามาใช้บริการทุกท่าน เพื่อไม่ให้บุคคลอื่นนำข้อมูลของคุณไปใช้ในทางที่ผิด และอาจสร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้งานได้ เราจึงมีระบบจัดเก็บข้อมูลมาตรฐานที่ดีที่สุด เพื่อรองรับข้อมูลของท่านได้เป็นอย่างดี

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของเว็บไซต์ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคาร เราจะไม่เผยแพร่จนกว่าจะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ทางเว็บไซต์ได้ใช้ระบบการเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล ข้อมูลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ จะถูกรวบรวมด้วยระบบอย่างดี ไม่มีทางรั่วไหลอย่างแน่นอน

เว็บไซต์ใช้ระบบเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และข้อมูลที่คุณที่ทำการลงทะเบียนไว้จะถูกรวบรวม ด้วยระบบที่ดีไม่มีทางรั่วไหลอย่างแน่นอน

 • การนำข้อมูลมาใช้

ในการพัฒนาของทางเว็บไซต์ ทางเรามีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของคุณ เพื่อใช้ในการปรับปรุงนโยบายต่าง ๆ และการให้บริการต่าง ๆ รวมถึงการออกโปรโมชั่น เพื่อดึงดูดผู้เล่นให้เข้ามาใช้บริการกับเรา เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

 • การแชร์ข้อมูล

ทุกท่านที่เป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ ufabettalent.com ทางเว็บไซต์จะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ให้กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม จากเจ้าของข้อมูลอย่างเด็ดขาด

 • การจัดเก็บข้อมูล

ทางเว็บไซต์มีระบบประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ซึ่งจะถูกรวบรวมไว้เป็นอย่างดี ด้วยฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐานของเรา

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทุกท่านที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ หากเกิดความเสียหายจากการใช้บริการของทางเว็บไซต์ ทางเราจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ใครก็ตามที่เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลส่วนตัวไว้ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ตลอดเวลา โดยติดต่อผ่านช่องทาง contact@ufabettalent.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

ทางเว็บไซต์สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว และการให้บริการต่าง ๆ นี้ได้ตลอดเวลา ซึ่งทางเว็บไซต์จะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 • การติดต่อ

ผู้ใช้งานทุกท่านสามารถสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และการให้บริการต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ของเรา หรือเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายของเรา โดยทุกท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทาง contact@ufabettalent.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดขึ้นมานั้น มีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2020

 • ภาษาของนโยบายนี้

ข้อมูลและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทางเว็บไซต์ได้จัดทำขึ้นมาเป็นฉบับภาษาไทย ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไขเนื้อหาของนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา และไม่จำเป็นจะต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า